Activiteiten Vereniging Kerkrade West organiseert enkele malen per jaar een
disco avond voor kinderen in de leeftijd van circa 10 tot 15 jaar.
 
De opgegeven leeftijden zijn een richtlijn en hier mag iets van worden afgeweken,
bij twijfel neem contact met ons op!
 
Elke disco draait om een thema en het is leuk als de jeugd
zich ook aan dat thema aanpast,het is echter niet verplicht!
 
 
 
Voor € 4,00 kan elke vooraf ingeschreven jongere genieten van muziek,
onbeperkt drinken en wat kleine versnaperingen.
 
De disco avonden vinden plaats van 19.30 uur tot 22.30 uur in
verenigingsgebouw HeidsjerTref, gelegen aan de Patronaatstraat 19 te Kerkrade.
Let Op! Je kunt ook aan de avondkassa terecht,
echter bedraagt de entree dan € 5,00 uiteraard ook incl. alles.
 
Tijdens deze avonden is er continu toezicht aanwezig en mogen de jongeren niet naar buiten.
Ook wordt er op de zaal niet gerookt en geen alcohol geschonken.
Ouders kunnen, als zij dit wensen, gezellig in het café gedeelte vertoeven
of uiteraard huiswaarts gaan.
 
De jongeren moeten na afloop binnen in de disco zaal opgehaald worden
en wel tussen 22.30 en 23.00 uur, eerder ophalen mag natuurlijk ook,
alleen de oudere jeugd mag zelfstandig huiswaarts als zij een briefje
met handtekening van één van de ouders of voogd overleggen.
(zonder briefje nemen wij eerst tel. contact op)
 
De disco avonden zijn gewoon vrij toegankelijk voor alle jongeren,
ook van buiten Kerkrade-west, echter vooraf inschrijven is
om organisatorische redenen zeer gewenst!!!!!!