Disclaimer

logo avkw 

1). In deze Disclaimer wordt verstaan onder:
- AV Kerkrade West: de eigenaar van deze website;
- gebruik(en): alle denkbare handelingen;
- u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
- de content: alle in de website aanwezige inhoud.

2). Het onderstaande is van toepassing op de pagina's die u thans bekijkt.
Door de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

3). Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, AV Kerkrade West
aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van
mogelijke onjuistheden van het getoonde.


4). AV Kerkrade West is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde
bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5). Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op
intellectuele
rechten.

6). Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke
plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.